Verkoop Hotline 036-7851687
1. WIE WIJ ZIJN
Gras maaier bladen enzo
Toernooiveld 21
1359JL Almere
Nederland
KvK Nr.33279715
BTW Nr.NL131949822B01
036-7851687
info@gras-maaier-bladen-enzo.nl
Wij zijn dus verantwoordelijk voor het gebruik dat door ons of namens ons van uw Persoonsgegevens wordt gemaakt.
2. ONZE VERBINTENIS

De zorg voor gegevens privacy vormt de basis van betrouwbare zakelijke relaties tussen u en ons.
Daarom nemen wij uw privacy bij zakelijke activiteiten op elk kanaal van onze webshops of in onze vestigingen zeer serieus.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

We kunnen de verklaring van tijd tot tijd bijwerken en de nieuwe versie op onze website publiceren.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-05-2018.

3. WELKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ

U verstrekt ons een aantal van uw Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert via onze verkoopkanalen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens doorgeeft om een klantenaccount bij ons aan te maken of wanneer u contact met ons opneemt voor een vraag. We verkrijgen sommige gegevens door te registreren hoe u onze websites of applicaties gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies.

Het is wel zo dat we alleen relevante informatie van u zullen verwerken om u de producten of diensten te leveren die u verwacht.

U heeft controle over welke Persoonsgegevens we verwerken. Wanneer u wordt gevraagd om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Wanneer u er echter voor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, kunnen we dat product of deze dienst mogelijk niet leveren.

Identificatiegegevens: uw voor- en achternaam, geslacht.

Contactgegevens: uw zakelijke of privé e-mailadres, zakelijke of privé postadres, zakelijke of privé telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens, zoals lever adres.

Gebruikers account informatie: de datum van aanmaak van uw account, uw accountnummer, gebruikersnaam, accountwachtwoorden en beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en accounttoegang.

Details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als dienstverlener/productaanbieder of een klant: informatie die nodig is voor onze zakelijke relatie.

Financiële gegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, zoals uw bankrekeninggegevens of uw creditkaartgegevens. Kredietkaartnummers, vervaldatum en de beveiligingscode van uw betaalinstrument worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders.

Aankopen: gegevens over de offertes die u aanvraagt, de bestellingen die u plaatst en aankopen die u doet. Wanneer u een account bij ons hebt, houden we ook informatie bij over uw saldo en eventuele achterstallige betalingen.

Locatiegegevens: informatie over locatie voor leveringsdoeleinden en het beheer van uw contactgegevens.

Uw interacties met ons: de inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, zoals feedback en productrecensies die u schrijft, of vragen en gegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken worden beluisterd en opgenomen met het oog op de verbetering van onze relatie.

4. WAAROM GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te onderhouden. Dit omvat:

• Verkoop
• Verbetering van onze producten en diensten
• Marketing (nieuwsbrieven, direct marketing, profilering)
• Klanten loyaliteit doeleinden (kaarten, evenementen, wedstrijden)
• Externe communicatie
• Naleving van wettelijke verplichtingen
• Procesvoering

Zie de volgende paragrafen voor meer informatie.

1. Verkoop

We gebruiken uw Persoonsgegevens om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren zoals:
Het leveren van onze producten en diensten: wij gebruiken uw Persoonsgegevens die wij verzamelen voor uw bestellingen, de levering, de facturering tot de inning van de betaling.
Openen account: wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor uw account en activering, uw contract(en)beheer.
Betalingstransacties: wij delen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen.
Dienst na verkoop en terugnames van producten: wij gebruiken uw Persoonsgegevens vanaf de activering van de productgarantie bij de bestelling, de ontvangst, registratie en het beheer van een klantenclaim en/of terugname van een product, tot de afhandeling van het dossier.
Klantenondersteuning: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en de verkoop van onze producten en diensten te volgen.

2. Verbetering van onze producten en diensten

We gebruiken Persoonsgegevens om:
Enquêtes uit te voeren of om feedback te vragen over onze producten en diensten: wij gebruiken uw antwoorden en bijdragen hieraan met het oog op kwaliteitscontrole en verbetering van onze producten en diensten.
Uw gebruik van onze websites, apps en uw reactie op onze communicatie te analyseren om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren.
Om bestanden van onze activiteiten en diensten bij te houden, waaronder mogelijk communicatie is die we met u hebben gehad of met u te maken heeft.

3. Marketing

We gebruiken Persoonsgegevens voor:
Nieuwsbrieven: we kunnen u nieuwsbrieven sturen over onze producten en diensten.
Direct marketing: we kunnen u mededelingen (ook per e-mail, whatsapp en sms) sturen over producten en diensten die door ons en door derden worden aangeboden en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat ze betrekking hebben op andere producten en diensten die u heeft gekocht of waarvoor u interesse heeft getoond).
Aangepaste inhoud: we kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u aangepaste inhoud en reclame aan te bieden.
Klanten loyaliteit doeleinden (kaarten, evenementen, wedstrijden): we kunnen u opnemen in onze klanten loyaliteit programma’s op basis van uw account en u speciale voordelen toekennen.

Wanneer u niet instemt met deze marketingactiviteiten, kunt u nog steeds feedback verzoeken, enquêtes en andere customercare-communicatie van ons ontvangen.
U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor deze marketingactiviteiten intrekken of u afmelden voor het ontvangen van feedbackverzoeken en enquêtes via onze website in uw account, door een marketing-e-mail te beantwoorden of door gebruik te maken van de contactgegevens in het deel “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen” hieronder.

4. Externe communicaties

We verwerken uw Persoonsgegevens om u te informeren over:
• Onze producten en diensten
• Onze bedrijfsstrategie, onze normen en waarden

5. Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Wij verwerken of delen uw Persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepasselijke wetgeving zoals:
• Fiscale wetgeving
• Boekhoudwetgeving
• Fraudepreventiewetgeving
• Verzekeringswetgeving
• Personeelswetgeving
• Naleving van onze wettelijke verplichtingen

6. Geschillen en procesvoering

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om:
• Potentiële of feitelijke geschillen op te lossen
• Onze wettelijke rechten te verdedigen
• Te reageren op gerechtelijke procedures
• Te reageren op verzoeken van een bevoegde wetshandhavingsinstantie
• En meer in het algemeen om onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of onze eigendom te beschermen.

7. Rechtsgrond

Voor elk van deze doeleinden verzamelt, gebruikt en verstrekken wij uw Persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond is. Rechtsgronden zijn de volgende redenen:
Omdat we ze nodig hebben om een overeenkomst met u te sluiten of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan. Bijvoorbeeld: om goederen te leveren die u heeft besteld. We kunnen uw gegevens ook verzamelen, omdat u ons heeft gevraagd om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld wanneer u ons om een offerte vraagt.
Omdat we ze nodig hebben om te voldoen aan de wetgeving. In sommige gevallen moeten we uw gegevens bewaren, omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld: om te zorgen voor algemene veiligheid en beveiliging, voor fiscale kwesties enz.
Omdat u ermee hebt ingestemd. Bijvoorbeeld: wanneer u papieren of online formulieren invult en ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken.
Omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. Bijvoorbeeld: om fraude te voorkomen enz. Wanneer we uw gegevens op die grondslag verwerken, zorgen we er altijd voor dat we ons belang in de informatie afwegen tegen uw rechten en redelijke verwachtingen.

5. UW GEGEVENS DELEN MET ANDERE PARTIJEN

We delen uw Persoonsgegevens indien nodig met uw toestemming voor de doeleinden die worden vermeld in het deel “Waarom we ze gebruiken”.

1. Dienstverleners
Wanneer we uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners voor de doeleinden die worden vermeld in het deel “Waarom we ze gebruiken”.
Onze partnerbedrijven moeten zich houden aan onze gegevens privacy- en beveiligingsvereisten en mogen Persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor enig ander doel gebruiken.

2. Toeleveranciers
Informatie over uw aankopen kan worden verstrekt aan onze zakenpartners van wie u een product of een dienst hebt gekocht, zoals voor leveringsdoeleinden en beschikbaarheid van het product.

3. Andere ontvangers
We kunnen uw Persoonsgegevens ook aan de volgende partijen verstrekken:
• Gerechtelijke autoriteiten of regelgevende instanties
• Partijen die betrokken zijn bij rechtsgedingen, zoals advocaten, eisers, verweerders enz. om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen

6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS
In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw Persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte, zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om de garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen.
7. UW GEGEVENS BEWAREN
We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking. De Bewaartermijn varieert voor verschillende soorten Persoonsgegevens, afhankelijk van:
• De zakelijke behoefte om de Persoonsgegevens te bewaren
• De contractuele en zakelijke vereisten
• Wettelijke vereisten (gegevensbescherming, verzekering, fiscaliteit, personeelszaken)
• Regels en aanbevelingen uitgegeven door Gegevensbeschermingsautoriteiten
Wij kunnen sommige Persoonsgegevens bewaren na het einde van die termijn, bijvoorbeeld om eventuele geschillen op te lossen en voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, om bestanden van onze diensten bij te houden en om anderszins te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.
8. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

We evalueren regelmatig de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen voor onze informatie- en communicatiesystemen om ze aan te passen aan de risico’s voor u en om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen, behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren.
Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie.
In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens uw bezoek aan onze website u naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de praktijken van websites van derden.

9. UW RECHTEN
U kunt al uw rechten als Betrokkene uitoefenen. U hebt recht op:
Inzage. U hebt het recht om te weten of we Persoonsgegevens over u bewaren. U kunt een kopie verkrijgen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken;
Rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens en, in sommige omstandigheden, om ons te verzoeken gegevens te wissen of ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, of op andere wijze bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
Bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. marketingdoeleinden);
Beperking. U hebt het recht ons te verzoeken om ons gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken die inhoudt dat de Persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist zouden zijn (onder voorwaarden);
Verwijdering van uw Persoonsgegevens (onder voorwaarden);
Gegevensoverdraagbaarheid. Indien van toepassing hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een digitale vorm) van Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt;
Intrekking van een toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens, en dit op elk gewenst moment. Dit omvat toestemmingen voor het ontvangen van direct marketing-communicatie (zie het deel “Waarom we ze gebruiken”, paragraaf “Marketing”).
10. COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt dan ook gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers waarvan rs-jachttechniek.nl gebruik maakt of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat functies en services van de webshop niet werken of niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
11. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN
Om ons verzoeken te sturen om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen of voor meer informatie hierover, kunt u:
Via onze webshop al uw gegevens inzien, en kopieren.
Tevens kunt u alle niet kritische informatie aanpassen of verwijderen.
Ons een email sturen via het contact formulier
Voor bepaalde handelingen is het wel noodzakelijk dat u zich kunt identificeren als de rechtmagie eigenaar van de betreffende informatie.
Feedback van onze klanten
"Perfect geregeld ,binnen de afgesproken datum was de bestelling op de plek."
Jm Houben.


"Buiten gewoon goede service. Waren alle websites maar zo effectief en vriendelijk. Petje af. Medewerker Domé kwam zefls 's avonds laat nog in actie om mij te informeren. Zeer tevreden"
Cjm Van Der Geest


"Uitstekend materiaal, voor degelijke prijs, bovendien zeer snel geleverd 10/10"
Noël Mortier


"snelle bezorging, alleen jammer dat je wacht op post.nl en dat het pakketje door de brievenbus past. Beetje jammer."
Jan Orie


"Via Whatsapp op een zondag vragen gesteld en onmiddelijk antwoord ! Pakket na 2 dagen thuis geleverd in België. Top service ! ????????"
Jan H


"super service en zeer snelle levering bedankt"
Johan Baert